INVAZIJU CEĻVEDIS

 

LIETUVAS IETUVAS UN LATVIJASATVIJAS PIEROBEŽAS INVAZĪVIE
ORGANISMI
Izdevums publicēts Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai (LLIV-250 TEAMWORK) ietvaros. LIETUVAS IETUVAS UN LATVIJASATVIJAS PIEROBEŽAS INVAZĪVIE 2015.

Print Friendly


© Visas tiesības ir aizsargātas 2018 Teamwork ES Part financed by European Regional Development Fund
GORILA.LT
Back to top