Projekts TEAMWORK apvieno zinātnieku komandu no Šauļu (ŠU) un Daugavpils universitātēm, (DU) un iesaista sabiedrību, lai cīnītos ar invazīvo organismu izplatību. Invazīvajām sugām ir negatīva ietekme uz reģionālo ilgtspējību un attīstību – būtiski mainās bioloģiskā daudzveidība, tiek samazināta lauksaimniecības un meža zemes vērtība, upes tiek piesārņotas ar biogēnām vielām, palielinās iespējamība cilvēku un dzīvnieku slimību izplatībai.

TEAMWORK projekta darba mērķis ir palielināt informētību par invāziju radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrības, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas mazinātu to izplatības ātrumu klimata izmaiņas apstākļos.

Projekta TEAMWORK teritorija ietver daļu Lielupes (teritorijas – Roķišķi, Kupišķi, Birži, Pasvale, Panevēža, Radvilišķi, Pakroja, Jonišķi, Šauļi, Dobele, Jelgava, Bauska) un Daugavas upju baseinus (teritorijas – Zarasi, Ignalina, Balvi, Ludza, Krāslava, Rēzekne, Daugavpils, Preiļi, Jēkabpils, Aizkraukle) pierobežas apgabalos.

Projekta rezultāti:

1. Spēja atpazīt un apkarot invazīvās sugas ar projekta TEAMWORK laikā iegūtajām zināšanām (semināri, apmācības, interaktīvā komunikācija un konsultācijas), kuras padara labvēlīgākus dzīves apstākļus sabiedrībai un sekmē pierobežas apgabalos dzīvojošo lauksaimnieku ekonomisko attīstību un konkurētspēju.

2. Izpratnes veidošana par vides jautājumiem, ieguvumi no pārrobežu sadarbības starp dažādām sabiedrības grupām (sabiedrība, lauksaimnieki, iestādes un zinātnieki).

3. Sabiedrības izglītošanas process, kurā tiek apgūtas prasmes dabas pētīšanā un vides monitoringā brīvprātīgi, tādējādi paaugstinot cilvēku spējas īstenot ilgtspējīgu attīstību. Iestādes varēs nodrošināt ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu reģionu attīstību, cīnoties ar klimata pārmaiņām, jo sabiedrība tiks apmācīta efektīvā vides resursu pārvaldībā.

Print Friendly


© Visas tiesības ir aizsargātas 2018 Teamwork ES Part financed by European Regional Development Fund
GORILA.LT
Back to top