INFORMACINĖ MEDŽIAGA

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Čaplikaitė-Denisovienė teigia, kad kova su invaziniais augalais kol kas yra bevaisės. GRYNAS. lt pateikia visą sąrašą invazinių augalų, kurių gamtininkai prašo ne tik, kad neveisti, bet ir naikinti.

Skaitykite daugiau:

http://grynas.delfi.lt/gamta/gerai-isidemekite-siuos-augalus-reikia-naikinti-ir-kuo-greiciau.d?id=68368102

 

 

LIETUVOS IR LATVIJOS PASIENIO REGIONO INVAZINIAI ORGANIZMAI

Leidinys išleistas pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007–2013 m. projektą Vieningas priešinimasis biologinėms invazijoms siekiant tvaraus žemės ūkio ir gamtos išteklių valdymo (LLIV-250 TEAMWORK).  LIETUVOS IR LATVIJOS PASIENIO REGIONO INVAZINIAI ORGANIZMAI_2015

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Greetings to all Lithuanians around the world! Scientists and society relation specifics in terms of science communication. Dr. Modestas Grigaliūnas, project manager, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Involvement of the society in management of invasive alien species spread. Dr. Laura Šukienė, project lecturer, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Urgencies of Latvian expert activities within TEAMWORK Project. Dr. Biol. Maksims Balalaikins, project expert , Daugavpils university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Invasive plant diversity, distribution and possibilities of population control in North Lithuania and South Latvia. Doc. dr. Zigmantas Gudžinskas, project expert, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Measures and their effectiveness for dissemination of „TEAMWORK“ issues. Audrius Šaulys, audiovisual specialist of the project, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Joint resistance to bioinvasions – added value of project seminars. Ainars Pankjāns, lecturers’ assistant Mg.Biol, Daugavpils university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Society involvement in joint resistance to bioinvasions and awareness building through Project activities. Dabasdati.lv case Daiga Zviedrāne, project PR specialist, Daugavpils university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

     Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo COM(2013) 620 final – 2013/0307 COD. 2014 m. sausio 22 d., Briuselis.

PDF

 

Invazinių augalų naikinimo būdai. Dr. Martynas Kazlauskas

Seminaro medžiaga

 

Invazinės augalų rūšys ir jų atpažinimas. Dr. Zigmantas Gudžinskas

Seminaro medžiaga

 

2004 m. rugpjūčio 16 d. Nr. D1-433 Vilnius. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ĮSAKYMAS Dėl invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios.

PDF

 

2009 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-663 Vilnius. LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro ĮSAKYMAS DĖL Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo NR. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo.

PDF

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. D1-548 Vilnius. DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. ĮSAKYMO NR. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo.

PDF

 

2014 m. balandžio 28 d. Nr. D1-381 Vilnius. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo.

PDF

 

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo. Pasiūlymas. Briuselis, 2013 09 09. COM(2013) 620 final; 2013/0307 (COD).

PDF

 

 

2012 m. balandžio 5 d. Nr. D1-291 Vilnius. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

PDF

 

Ne kiekviena svetimžemė rūšis yra kenksminga, tačiau, laikantis atsargumo principo, būtina atpažinti visus atėjūnus. Todėl visuomenė privalo būti sąmoninga ir informuoti apie nematytą organizmą, o valdžios institucijos turi būti pasirengusios greitai reaguoti ir spręsti kylančias problemas. Invazinių rūšių keliamą pavojų būtina nustatyti kuo anksčiau, nes daug lengviau ir pigiau yra užkirsti kelią rūšims plisti, kol jos dar nėra įsigalėjusios naujoje vietoje.

Lankstinukas „Invaziniai organizmai“ (lietuvių kalba)

 

Invazinės rūšys greitai dauginasi ir sparčiai plinta, todėl vienos valstybės priemonės prieš jas gali būti neveiksmingos, jei kaimyninės šalys nieko nedaro arba nederina savo veiksmų.

Lankstinukas „Invazīvie organismi“ (latvių kalba)

 

Maksims BALALAIKINS, Andris BUKEJS (2011)

Otiorhynchus smreczynskii (Coleoptera:Curculionidae) – a new to Estonia and Lithuania weevil species with notes on its occurrence and bionomy in the Eastern Baltic region.

Straipsnis (anglų kalba)

 

Biologinių invazijų pažinimas ir kovos su jomis būdai. Parengė prof. dr. Ingrida Šaulienė.
Seminaro medžiaga

 

Biologinės invazijos ir jų poveikis aplinkai. Dr. Laura Šukienė.

Seminaro medžiaga

 


Visuomenės įsitraukimo į kovą su biologinėmis invazijomis galimybės. Dr. Laura Šukienė.
Seminaro medžiaga

 

Informacija apie galimybę dalyvauti nemokamuose aplinkosauginio švietimo seminaruose apie biologinių invazijų žalą gamtai, žemės ūkiui ir žmogaus gyvenimo kokybei.

Informacija

 

Audrius Šaulys

XXI amžiaus grėsmė – biologinė invazija. Straipsniai spaudai.

Straipsnis

 

Audrius Šaulys

Pavojingi svetimšaliai moliuskai jau šliaužioja Lietuvoje. Straipsniai spaudai.

Straipsnis

 

 

 

 

 

Print Friendly


© Visos teisės saugomos 2018 Teamwork ES Part financed by European Regional Development Fund
GORILA.LT
Back to top