0

2014 kovo 20

Joniškio „Aušros“ gimnazija. 2014 m. kovo 19d. Seminaras „Sveika aplinka be biologinių invazijų“ skaitytas Šiaulių universiteto mokslininkų Joniškio „Aušros“ gimnazijoje. Seminare dalyvavo 53 dalyviai. Seminaro metu dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje, siekdami sužinoti kuo daugiau apie jų apylinkėse esančias biologines invazijas ir jų naikinimo galimybes.

0

2014 kovo 5

Radviliškio Lizdeikos gimnazija. 2014 m. kovo 5 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vykusiame seminare „Sveika aplinka be biologinių invazijų“ dalyvavo 37 dalyviai. Šiame seminare dalyvavę dalyviai buvo labai susidomėję jų gyvenamoje teritorijoje paplitusiomis biologinėmis invazijomis ir jų naikinimo galimybėmis.

0

2014 kovo 1

Projekto darbo grupių susitikimas 2014-02-28

0

2014 vasario 14

Ketvirtasis darbo grupės susitikimas. 2014 m. vasario 14 d. Šiaulių universiteto biblioteka. Darbo grupės susitikime vyko aktyvios diskusijos dėl metodinės priemonės koncepcijos. Projekto informacinių technologijų ir audiovizualizacijos specialistas Audrius Šaulys pristatė oficialiųjų projekto tinklalapį ir kvietė susitikimo dalyvius išsakyti savo pastabas. Susitikimo metu aptarti internetinio tinklalapio www.DabasDati.lv vertimo į lietuvių kalbą darbai.

0

2014 vasario 5

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija. 2014 m. vasario 5 d. Seminarą „Sveika aplinka be biologinių invazijų“ vykusi Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje aplankė 30 dalyvių. Šio seminaro metu vyko aktyvi diskusija kokių priemonių reikėtų imtis siekiant išnaikinti biologinias invazijas.

0

2014 sausio 29

Biržų „Atžalyno“ vidurinė mokykla. 2014 m. sausio 29 d. Šiame projekto „LLIV-250 TEAMWORK“ seminare „Sveika aplinka be biologinių invazijų“  dalyvavo 53 dalyviai, kurie buvo labai susidomėję biologinių invazijų naikinimo galimybėmis ir invazijų stebėjimu.

0

2013 lapkričio 22

Žagarės gimnazija. 2013 m. lapkričio 22 d. Šiaulių universiteto mokslininkų  Žagarės gimnazijoje skaitytame seminare „Sveika aplinka be biologinių invazijų“ dalyvavo 32 dalyviai. Seminare dalyvavę dalyviai aktyviai domėjosi dalyvavimu invazijų monitoringe.

0

2013 lapkričio 6

Žeimelio vidurinė mokykla. 2013 m. lapkričio 6 d. Seminare „Sveika aplinka be biologinių invazijų“ vykusiame Žeimelio vidurinėje mokykloje dalyvavo 41 dalyvis. Seminaro metu dalyviai taip pat galėjo sužinoti apie jų teritorijoje vyraujančias biologines invazijas ir patyrinėti jų herbariumus.

0

2013 spalio 23

Pirmasis valdymo grupės susitikimas. 2013 m. spalio 23 d. Šiaulių universiteto biblioteka. Valdymo grupės susitikime projekto vadovė ir lektorė Ingrida Šaulienė, lektorė Laura Šukienė (Šiaulių universitetas), bei projekto koordinatorė Irina Vorobjova (Daugpilio universitetas) pristatė veiklas, vykdomas seminarų metu. Didelis dėmesys skirtas ekspertų veiklai. Ekspertai Zigmantas Gudžinskas (Šiaulių universitetas) ir Maksims Balalaikins (Daugpilio universitetas) supažindino su ekspedicijų metu gautus rezultatus. Projekto informacinių technologijų ir audiovizualizacijos specialistas Audrius Šaulys pristatė filmuotos medžiagos video reportažus ir lankstinuką.
Antrasis darbo grupės susitikimas. 2013 m. spalio 23 d. Šiaulių universiteto biblioteka.Darbo grupės susitikime aptartos jau įgyvendintos veiklos. Projekto vadovė Ingrida Šaulienė (Šiaulių universitetas) ir koordinatorė Irina Vorobjova (Daugpilio universitetas) pristatė projekto išlaidos, aptarė viešųjų pirkimų situaciją. Vyko diskusijos dėl 1-osios ataskaitos ruošimo darbų.

0

2013 spalio 22

ADVANCED SEMINARAS 2013-10-22 d. Projekto „LLIV-250 TEAMWORK“ pirmasis seminaras skirtas ūkininkams ir valstybės tarnautojams „Šiaurės Lietuvos kraštovaizdis: vystymosi tendencijos, dabartis ir perspektyvos“ vyko 2013 m. spalio 22 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje. Šiame seminare dalyvavo 72 dalyviai. Seminare dalyvavo saugomų teritorijų darbuotojai. Pranešimus skaitė VSTT direktorė Rūta Baškytė, VSTT Apsaugos ir tvarkymo skyrius vedėjo pavaduotojas dr. Romas Pakalnis, Šiaulių universiteto Prof. dr. Ingrida Šaulienė, Doc. dr. Zigmantas Gudžinskas, Doc. dr. Irena Burneckienė, Doc. dr. Zenonas Venckus ir Erika Zaleskienė. Seminaro metu vyko aktyvi diskusija dėl kraštovaizdžio vystytimosi ir vystymo perspketyvų kovojant su biologinėmis invazijomis.

© Visos teisės saugomos 2018 Teamwork ES Part financed by European Regional Development Fund
GORILA.LT
Back to top